שאלות בהלכה

Artboard 1_1

מדי שבוע אנו נציג ללומדים שאלה הלכתית,
נפתח דיון הלכתי, בסופו נקבע את ההלכה.

Shopping Cart