לימודי רבנות יורה יורה
מסלול 2 ליווי בייסיק

נושאי חובה - לתעודת יורה יורה ברבנות

Artboard 1_1

הלכות
נידה

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
קפג- ר
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.  

ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

הלכות
שבת

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
שח- שיא, שיח, רנג- רנט, שיט, שכ- שכב, שיג- שטז, שכח-שלא, שלז, שלט, שמ.
חוברת א’ מגיעה עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה
חוברת ב’ השלמה לשאר הסימנים מגיעה במייל
רמב- שמד.

המלצה שלנו ללמוד בשנה וחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.  

ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני איסור והיתר נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

איסור
והיתר

קיים בכל 3 המסלולים

יורה דיעה
סט- עח,
פז- צז
צח- קיא
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה ושלושה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.  

ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני איסור והיתר נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

כל נושאי החובה ושלושה נושאי רשות לבחירה

יורה יורה
לימודי רבנות

הנושאים הנלמדים בקרוס נידה, שבת ואיסור והיתר ושלושה נושאים לבחירה מתוך הנושאים הבאים: ברכות ותפילה, אבלות חופה וקידושין ועירובין

המלצה שלנו ללמוד בשנה כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.  

ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

בקניית החבילה - נושא הרחבה 1 במתנה!

נושאי הרחבה - 3 לבחירה

Artboard 1_1

ברכות
ותפילה

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

תפילה

בית כנסת

ברכות

עשרה חודשים

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

אבלות

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
סימני עיון:
שמ-שמז
שמח- שסח
שעה-שצב
שצג- תג
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

חופה וקידושין

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

אבן העזר: כ”ו, כ”ז, כ”ט, ל”ד, מ”ב, ס”א-ס”ו, קכ”ו (סעיפים א-ז).
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, חלקת מחוקק, בית שמואל, פתחי תשובה.

חושן משפט: ל”ג, ל”ד, מ”ב, מ”ד, מ”ט.
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, סמ”ע, ש”ך, פתחי תשובה.

חמישה חודשים

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

עירובין

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

סימניםשמ”ה-שמ”טשנ”חשס”ב,שס”ושפ”בת”ח.

שלושה חודשים

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

רוצה לטעום את התכנית?

שיעור ראשון מתנה - פשוט לנסות!

צעד קטן ועקבי יגשים לך חלום ענק בחיים!

לומד מהבית
בזמן שנוח לך

ניתן לשלב בין הסדרים,
במקביל לעבודה באון ליין
או בדיסק-און קי

הדרכה
צמודה

באמצעות ספרים,
סרטונים יומיים וייעוץ
במייל ובווטסאפ

מהיר
וממוקד

בקביעת עיתים של 25 דקות
ליום אתה בדרך להפוך לרב

תכנית יעדים
שבועית

מתאים גם לדחיינים או
כל אחד שלא יודע מאיפה
להתחיל

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!