מבצע!

קורס הלכות שבת

1,400.00 840.00

הקורס כולל סרטוני וידאו מונגשים וברורים חוברות לימוד שלאחר שמיעת הסרטון פשוטות וברורות להבנה. ליווי אישי.

שאלות ממבחני הרבנות ופתרונות. בניית תוכנית וסיוע בהליך הרישום לבחינה ברבנות.

נושאים:

שח, שט עד רעט, שיח, שיט, שכ -שכב, שיג שיד, שטו שטז שיז, שלז שלט, שז שכה שמ
שכח שכט, של שלא, רנג עד רנט

Shopping Cart