רב במשפחתו

Artboard 1_1

און ליין באתר

וגם בדיסק און-קי
עד לבית

*בתוספת של 60 שקלים

הלכות
נידה

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
קפג- ר
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר

ציון עובר בקורס (65%), מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

הלכות
שבת

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
שח- שיא, שיח, רנג- רנט, שיט, שכ- שכב, שיג- שטז, שכח-שלא, שלז, שלט, שמ.
חוברת א’ מגיעה עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה
חוברת ב’ השלמה לשאר הסימנים מגיעה במייל

המלצה שלנו ללמוד בשנה וחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר בקורס (65%), מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

איסור
והיתר

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
סט- עח,
פז- צז
צח- קיא
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה ושלושה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר בקורס (65%), מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

לימודי רבנות תעודה

נושאים רשות להרחבת הידיעות:

ברכות
ותפילה

תפילה

בית כנסת

ברכות

עשרה חודשים- שנה

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

אבלות

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
סימני עיון:
שמ-שמז
שמח- שסח
שעה-שצב
שצג- תג
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

חופה וקידושין

אבן העזר: כ”ו, כ”ז, כ”ט, ל”ד, מ”ב, ס”א-ס”ו, קכ”ו (סעיפים א-ז).
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, חלקת מחוקק, בית שמואל, פתחי תשובה.

חושן משפט: ל”ג, ל”ד, מ”ב, מ”ד, מ”ט.
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, סמ”ע, ש”ך, פתחי תשובה.

חמישה חודשים

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

עירובין

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

סימניםשמ”ה-שמ”טשנ”ח,

 שס”ב,שס”ושפ”בת”ח.

שלושה חודשים

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.
ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר בהלכות שבת, נידה ואיסור והיתר מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

התוכנית למי שרוצה להיות:

בקיא בהלכות
הנצרכות
לבית היהודי

לדעת לפסוק
בבעיות שצצות
בניהול השוטף
של הבית

להיות הרב של
המשפחה

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!