מבצע!

קורס הלכות שבת

840.00 550.00

קטגוריה:

הקורס כולל סרטוני וידאו מונגשים וברורים חוברות לימוד שלאחר שמיעת הסרטון פשוטות וברורות להבנה. ליווי אישי.

שאלות ממבחני הרבנות ופתרונות. בניית תוכנית וסיוע בהליך הרישום לבחינה ברבנות.

נושאים:

שח, שט עד רעט, שיח, שיט, שכ -שכב, שיג שיד, שטו שטז שיז, שלז שלט, שז שכה שמ
שכח שכט, של שלא, רנג עד רנט