ספר הלכות שבת

ספר המקיף ביותר על הלכות שבת סיכום מהמקורות עד הלכה למעשה עם שאלות ממבחני הרבנות מונגש ומותאם למבחני הרבנות למגידי שיעורים ולידיעת הלכה למעשה

170.00

הלכות שבת

חוברות הלימוד שלנו בשפה פשוטה וברורה מהמקורות ועד הלכה למעשה ההצלחה הגבוהה ביותר במבחני הרבנות ללא דילוגים.

Shopping Cart