ספר הלכות אבלות

60.00

ספר המקיף ביותר על הלכות אבלות סיכום מהמקורות עד הלכה למעשה עם שאלות ממבחני הרבנות מונגש ומותאם למבחני הרבנות למגידי שיעורים ולידיעת הלכה למעשה

Shopping Cart