ספר הלכות אבלות

ספר המקיף ביותר על הלכות אבלות סיכום מהמקורות עד הלכה למעשה עם שאלות ממבחני הרבנות מונגש ומותאם למבחני הרבנות למגידי שיעורים ולידיעת הלכה למעשה

150.00

Shopping Cart