ספר הלכות איסור והיתר

ספר המקיף ביותר על הלכות איסור והיתר סיכום מהמקורות עד הלכה למעשה עם שאלות ממבחני הרבנות מונגש ומותאם למבחני הרבנות למגידי שיעורים ולידיעת הלכה למעשה

150.00

Shopping Cart