קורס מדריכי חתנים

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
$1300

נושאים בקורס:

 הדרכת חתנים -עקרונות יסוד ופרקטיקה מעשית, הרקע האנטומי המחזור החודשי ותהליך הרביה, תובנות וכלים מעשיים בזוגיות, ‘דם וכתמים’- מתי נאסרים, הרחקות, תקופת האירוסין – יחס, התנהלות, וסתות, ז’ נקיים, חפיפה, חציצות וטבילה, הכנה לאירוע החתונה, הריון ולידה, ‘תכנון משפחה’, ליל כלולות, חיי אישות – הלכות הליכות והנהגות, הצעת חלוקה מעשית ללימוד עם החתן, סיכום.

סילבוס קורס מדריכי חתנים:

נושא 1 – הקדמות ועקרונות יסוד בהדרכה

 • הצגת הקורס
 • עקרונות יסוד בהדרכת חתנים (צורך, מטרות, היקף רצוי, הדרישות מהמדריך, ועוד)
 • הדרכת החתנים – פרקטיקה כללית (סיכום עם החתן, עיתוי, מיקום, תשלום, הדרישות מהחתן, ועוד)
 • דרכי העברה – כללי “עשה” ו”אל תעשה”
 • הקדמות מומלצות להדרכה
 • ספרות רלוונטית

נושא 2 – המחזור הטבעי ומחזור הטהרה

 • הקדמה (החשיבות בעיסוק, סיכוי מול סיכון, הקדושה, אופן העיסוק)
 • סקירה מפורטת של מערכות הרביה ותפקידיהן, תהליך ההפריה, המחזור הטבעי, ונושאים מעשיים המתקשרים לזה
 • מה לומר לחתן
 • ההקבלה למחזור הטהרה

נושא 3 – “דם וכתמים” – ראשית מחזור הטהרה

 • הקדמה נושאים ההלכתים (מה נלמד בקורס, מה וכיצד לומר לחתן)
 • סקירה הלכתית –
 • התנאים לדין נדה דאורייתא
 • הרגשות
 • פרטי דיני כתמים
 • דיני בדיקות
 • עצות לשמירת הטהרה
 • בדיקת מראות – הלכות והנהגות
 • ועוד

נושא 4 – הרחקות ותקופת האירוסין

 • הקדמה לנושא (המורכבות, הקשיים, וההתמודדות עימם)
 • מקורות האיסור וחומרתו
 • “בשביל מה זה טוב?”
 • ההתנהלות הזוגית בתקופת ההרחקות
 • כללים ויסודות בהלכות הרחקות
 • הרחקות – סידור ופירוט הלכות והנהגות
 • ההתנהלות בתקופת האירוסין – הלכות והנהגות (כולל היבטים זוגיים)
 • אתגרי זוגיות נפוצים בתקופת האירוסין, ודרכי סיוע

נושא 5 – וסתות, פרישה, ובדיקות רמ”ת

 • סיכום מעשי מפורט בלשון קלה וברורה (ללימוד קודם)
 • תרגול מעשי של החלק ההלכתי
 • דגשים, הערות ועקרונות להדרכה בנושאים אלו
 • בדיקות רמ”ת – עיקרי הדינים, מה ללמד

נושא 6 – תהליך הטהרה

 • הכנת תרשימי עזר
 • הקדמה לחתן (החלקו של הבעל בתהליך, אופן השותפות)
 • מה ללמוד עם החתן
 • פולמוס השבעה נקיים
 • דיני “המתנת פולטת ש”ז”
 • הפסק הטהרה – הלכות, הנהגות ועצות (לכתחילה ובדיעבד)
 • שבעה נקיים – הלכות, הנהגות ועצות
 • יום הטבילה – הלכות, הנהגות ועצות

מצגת 7 – יום החופה

 • חשיבות העיסוק בנושא
 • דינים, הנהגות ועצות לתקופה שקודם לנישואין
 • חתונה צנועה – עקרון ומעשה
 • כיצד לנהוג בחילוקי דעות ומתיחויות
 • יום החופה (עד החופה) – דינים, הנהגות ועצות
 • סדר החופה וקידושין – הלכות, הנהגות ועצות
 • חדר ייחוד – הנהגות ועצות
 • דין חדר ייחוד לספרדים
 • אירוע החתונה והנסיעה הביתה – הנהגות ועצות
 • חופת נידה – היחס בהדרכה
 • הלכות שבעת המשתה ושנה ראשונה – מתי וכיצד ללמד

נושא 8 – זוגיות

 • הקדמה לנושא (מדוע ללמד, מתי ללמד)
 • תכנית יוז”ם
 • רשימת כתובות מקצועיות להפניה בנושאים שונים
 • עקרונות מפתח בזוגיות –
 • מה’ אשה לאיש
 • מהי אהבה
 • העבודה הזוגית – סוד הנישואין
 • העבודה הזוגית – תובנות ויסוד ועין טובה
 • הצורך בלמידה ובהתיעצות
 • תובנות יסוד בזוגיות –
 • הבדלים שכיחים בין גברים ונשים
 • שפות האהבה
 • יסוד הקשר – שיתוף רגשי על בסיס יומיומי
 • ‘נתינה מולידה אהבה’ – נתינה וקבלה באופן מקרב
 • חיובי הבעל כלפי אשתו
 • שנה ראשונה – זמן הבנין
 • כלי עבודה ועצות מעשיות
 • מחמאות
 • ביקורת
 • תקשורת
 • שותפות
 • התגברות על השחיקה – ‘שיטת הכוזרי’
 • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות
 • פערים אפשריים בין בני הזוג וההתמודדות עמם (נפשית ומעשית)
 • התמודדות עם חסרונות הזולת
 • התנהלות במקרה שנוצרה פגיעה
 • היגיינה

נושא 9 – ליל כלולות

 • עקרונות ההדרכה בנושא זה
 • מטרות ההדרכה בנושא זה
 • הקדמות לחתן (הקדושה, החשיבות, חלקי הלימוד, מטבעות הלשון)
 • דחיית בעילת המצוה מליל הכלולות – סקירת הטענות, מענה, ודרך מעשית
 • החלק הרעיוני –
 • חשיבותו (פירוט)
 • היחס לתכנים פסולים (נזקים, הנהגה, האם לשתף את האשה, כיצד לומר לחתן)
 • אופן העברת החלק המחשבתי
 • נקודות עיקריות ללמידה ולשיחה בחלק המחשבתי
 • החלק המעשי –
 • “הצעת הגשה”
 • חמש חששות נפוצים אצל כלות, ודרכי הנהגה לגביהם
 • הלכות, הנהגות ועצות מפורטות על סדר ליל הכלולות מראשיתו ועד סופו
 • כיצד לנהוג אחרי הבעיל”מ (וכיצד יודעים אם נאסרים)
 • כיצד נוודא שהזוג עבר את הבעיל”מ בהצלחה
 • פתרון הבעיות – עקרונות לשיחה בנושא
 • סוגי הבעיות הנפוצות, ודרכי המענה והפתרון
 • מה לומר לחתן מראש לגבי הבעיות

נושא 10 – אישות, משפחה וסיכום

 • אישות –
 • הקדמה למדריך (חשיבות העיסוק, מתי לעסוק, עקרונות לעיסוק בנושא)
 • רקע כללי, תובנות יסוד, ומענה לשאלות המרכזיות
 • חשיבות השמחה והסיפוק לשני הצדדים, וכיצד לנהוג כשלא מגיעים לשם
 • הדרך הרצויה בהוראת הנהגות הקדושה
 • פירוט ההלכות וההנהגות
 • הריון ולידה –
 • מדוע, מתי וכיצד להדריך
 • פירוט הידע בנושא (בנפרד)
 • תכנון משפחה –
 • כללי יסוד
 • סקירת ההקשרים ההלכתיים
 • מעלת וחשיבות הילודה
 • כללי אצבע במניעת הריון
 • שיקולים הלכתיים בדירוג ההלכתי של אמצעי המניעה
 • סקירה יסודית של אמצעי המניעה השונים: יעילות, אופן הפעולה, יתרונות וחסרונות, יחס הלכתי
 • סיכום ודירוג
 • מה לומר לחתן
 • תזמון הווסת לחתונה –
 • רקע והשלכה מעשית
 • סקירת הדרכים השונות
 • סיכום הקורס –
 • העברת התוכן לחתן (נושאים נדרשים, היקף פגישות מומלץ, אופן סידור הנושאים, מלמידה להדרכה, מה וכיצד לומר, כיצד לוודא שלא החסרתי)
 • אחריות המדריך בהדרכה ובכלל
 • רקע לקראת בחינת הסיכום

Shopping Cart