הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
1,650.00 ₪

קורס מדריכי חתנים

לימודי רבנות תעודה

נושאים בקורס מדריכי חתנים

הדרכת חתנים -עקרונות יסוד ופרקטיקה מעשית, הרקע האנטומי המחזור החודשי ותהליך הרביה, תובנות וכלים מעשיים בזוגיות, ‘דם וכתמים’- מתי נאסרים, הרחקות, תקופת האירוסין – יחס, התנהלות, וסתות, ז’ נקיים, חפיפה, חציצות וטבילה, הכנה לאירוע החתונה, הריון ולידה, ‘תכנון משפחה’, ליל כלולות, חיי אישות – הלכות הליכות והנהגות, הצעת חלוקה מעשית ללימוד עם החתן, סיכום.

קורס הלכות חופה וקידושין

קורס מדריכי חתנים נושאים נלמדים:

נושא 1 – הקדמות ועקרונות יסוד בהדרכה

הצגת הקורס

 • עקרונות יסוד בהדרכת חתנים (צורך, מטרות, היקף רצוי, הדרישות מהמדריך, ועוד)
 • הדרכת החתנים – פרקטיקה כללית (סיכום עם החתן, עיתוי, מיקום, תשלום, הדרישות מהחתן, ועוד)
 • דרכי העברה – כללי “עשה” ו”אל תעשה”
 • הקדמות מומלצות להדרכה
 • ספרות רלוונטית

נושא 2 – המחזור הטבעי ומחזור הטהרה

הקדמה (החשיבות בעיסוק, סיכוי מול סיכון, הקדושה, אופן העיסוק)

 • סקירה מפורטת של מערכות הרביה ותפקידיהן, תהליך ההפריה, המחזור הטבעי, ונושאים מעשיים המתקשרים לזה
 • מה לומר לחתן
 • ההקבלה למחזור הטהרה

נושא 3 – “דם וכתמים” – ראשית מחזור הטהרה

הקדמה נושאים ההלכתים (מה נלמד בקורס, מה וכיצד לומר לחתן)

 • סקירה הלכתית –
 • התנאים לדין נדה דאורייתא
 • הרגשות
 • פרטי דיני כתמים
 • דיני בדיקות
 • עצות לשמירת הטהרה
 • בדיקת מראות – הלכות והנהגות
 • ועוד

נושא 4 – הרחקות ותקופת האירוסין

הקדמה לנושא (המורכבות, הקשיים, וההתמודדות עימם)

 • מקורות האיסור וחומרתו
 • “בשביל מה זה טוב?”
 • ההתנהלות הזוגית בתקופת ההרחקות
 • כללים ויסודות בהלכות הרחקות
 • הרחקות – סידור ופירוט הלכות והנהגות
 • ההתנהלות בתקופת האירוסין – הלכות והנהגות (כולל היבטים זוגיים)
 • אתגרי זוגיות נפוצים בתקופת האירוסין, ודרכי סיוע

נושא 5 – וסתות, פרישה, ובדיקות רמ”ת

סיכום מעשי מפורט בלשון קלה וברורה (ללימוד קודם)

 • תרגול מעשי של החלק ההלכתי
 • דגשים, הערות ועקרונות להדרכה בנושאים אלו
 • בדיקות רמ”ת – עיקרי הדינים, מה ללמד

נושא 6 – תהליך הטהרה

 • הכנת תרשימי עזר
 • הקדמה לחתן (החלקו של הבעל בתהליך, אופן השותפות)
 • מה ללמוד עם החתן
 • פולמוס השבעה נקיים
 • דיני “המתנת פולטת ש”ז”
 • הפסק הטהרה – הלכות, הנהגות ועצות (לכתחילה ובדיעבד)
 • שבעה נקיים – הלכות, הנהגות ועצות
 • יום הטבילה – הלכות, הנהגות ועצות

מצגת 7 – יום החופה

 • חשיבות העיסוק בנושא

  • דינים, הנהגות ועצות לתקופה שקודם לנישואין
  • חתונה צנועה – עקרון ומעשה
  • כיצד לנהוג בחילוקי דעות ומתיחויות
  • יום החופה (עד החופה) – דינים, הנהגות ועצות
  • סדר החופה וקידושין – הלכות, הנהגות ועצות
  • חדר ייחוד – הנהגות ועצות
  • דין חדר ייחוד לספרדים
  • אירוע החתונה והנסיעה הביתה – הנהגות ועצות
  • חופת נידה – היחס בהדרכה
  • הלכות שבעת המשתה ושנה ראשונה – מתי וכיצד ללמד

מצגת 8 –זוגיות

הקדמה לנושא (מדוע ללמד, מתי ללמד)

  • תכנית יוז”ם
  • רשימת כתובות מקצועיות להפניה בנושאים שונים
  • עקרונות מפתח בזוגיות –
  • מה’ אשה לאיש
  • מהי אהבה
  • העבודה הזוגית – סוד הנישואין
  • העבודה הזוגית – תובנות ויסוד ועין טובה
  • הצורך בלמידה ובהתיעצות
  • תובנות יסוד בזוגיות –
  • הבדלים שכיחים בין גברים ונשים
  • שפות האהבה
  • יסוד הקשר – שיתוף רגשי על בסיס יומיומי
  • ‘נתינה מולידה אהבה’ – נתינה וקבלה באופן מקרב
  • חיובי הבעל כלפי אשתו
  • שנה ראשונה – זמן הבנין
  • כלי עבודה ועצות מעשיות
  • מחמאות
  • ביקורת
  • תקשורת
  • שותפות
  • התגברות על השחיקה – ‘שיטת הכוזרי’
  • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות
  • פערים אפשריים בין בני הזוג וההתמודדות עמם (נפשית ומעשית)
  • התמודדות עם חסרונות הזולת
  • התנהלות במקרה שנוצרה פגיעה
  • היגיינה

מצגת 9 - ליל הכלולות

 • עקרונות ההדרכה בנושא זה
 • מטרות ההדרכה בנושא זה
 • הקדמות לחתן (הקדושה, החשיבות, חלקי הלימוד, מטבעות הלשון)
 • דחיית בעילת המצוה מליל הכלולות – סקירת הטענות, מענה, ודרך מעשית
 • החלק הרעיוני –
 • חשיבותו (פירוט)
 • היחס לתכנים פסולים (נזקים, הנהגה, האם לשתף את האשה, כיצד לומר לחתן)
 • אופן העברת החלק המחשבתי
 • נקודות עיקריות ללמידה ולשיחה בחלק המחשבתי
 • החלק המעשי –
 • “הצעת הגשה”
 • חמש חששות נפוצים אצל כלות, ודרכי הנהגה לגביהם
 • הלכות, הנהגות ועצות מפורטות על סדר ליל הכלולות מראשיתו ועד סופו
 • כיצד לנהוג אחרי הבעיל”מ (וכיצד יודעים אם נאסרים)
 • כיצד נוודא שהזוג עבר את הבעיל”מ בהצלחה
 • פתרון הבעיות – עקרונות לשיחה בנושא
 • סוגי הבעיות הנפוצות, ודרכי המענה והפתרון
 • מה לומר לחתן מראש לגבי הבעיות

נושא 10 – אישות, משפחה וסיכום

 • אישות –
 • הקדמה למדריך (חשיבות העיסוק, מתי לעסוק, עקרונות לעיסוק בנושא)
 • רקע כללי, תובנות יסוד, ומענה לשאלות המרכזיות
 • חשיבות השמחה והסיפוק לשני הצדדים, וכיצד לנהוג כשלא מגיעים לשם
 • הדרך הרצויה בהוראת הנהגות הקדושה
 • פירוט ההלכות וההנהגות
 • הריון ולידה –
 • מדוע, מתי וכיצד להדריך
 • פירוט הידע בנושא (בנפרד)
 • תכנון משפחה –
 • כללי יסוד
 • סקירת ההקשרים ההלכתיים
 • מעלת וחשיבות הילודה
 • כללי אצבע במניעת הריון
 • שיקולים הלכתיים בדירוג ההלכתי של אמצעי המניעה
 • סקירה יסודית של אמצעי המניעה השונים: יעילות, אופן הפעולה, יתרונות וחסרונות, יחס הלכתי
 • סיכום ודירוג
 • מה לומר לחתן
 • תזמון הווסת לחתונה –
 • רקע והשלכה מעשית
 • סקירת הדרכים השונות
 • סיכום הקורס –
 • העברת התוכן לחתן (נושאים נדרשים, היקף פגישות מומלץ, אופן סידור הנושאים, מלמידה להדרכה, מה וכיצד לומר, כיצד לוודא שלא החסרתי)
 • אחריות המדריך בהדרכה ובכלל
 • רקע לקראת בחינת הסיכום

מתוך הסכמות של גדולי ישראל

הרב אביגדור נבנצל שליט"א

נוכחתי לדעת שכתב דברים גדולים, והביא מגדולי ישראל על הקדושה

הרב מאיר מזוז שליט"א

"ערוכה בכל בטוב טעם ודעת"

הרב אליהו איתן שליט"א

"ומוקיר את העמקתו בנושא הדרכת חתנים ועזרה לזוגות צעירים"

הרב שמואל אליהו שליט"א

"מתוך עבודתו המסורה בהדרכת החתנים"

קורס מדריכי חתנים לומדים מספרים

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!