קורס סופר סת”ם

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
500
 הנושאמספר שיעורים
פרק אהקלף2
פרק בהשרטוט2
פרק גהדיו2
פרק דהסופר3
פרק הכתיבה לשמה2
פרק וכתיבת השם2
פרק זדרך הכתיבה1
פרק חאותיות חוץ לשורה1
פרק טהקפת גויל2
פרק ידין ‘כסדרן’2
פרק יאפיסוקים באותיות1
פרק יבחק תוכות2
פרק יגשאלת תינוק1
פרק ידהתגין1
פרק טופרשה פתוחה וסתומה2
פרק טזהגהה1
סה”כ שיעורים הלכתיים27
הכנת הקולמוס לכתיבה1
אחיזת הקולמוס ומנח הכתיבה1
תרגולת כתיבה נכונה בקולמוס1
צורת האותיות3
מחיקה וגירוד בצורה נכונה1
נספחים (גלגול מזוזה, תפירת מגילה וכו’)1
סה”כ שיעורים מעשיים8