קורס סופר סתם וכתיבת סתם

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
850

משך הזמן: כחצי שנה ניתן גם בפחות זמן לפי קצב אישי.

בחינות לקורס סופר סתם:

אי”ה בקורס שלפנינו נעבור על כל הלכות סת”ם הן בפן ההלכתי והן בפן המעשי (כולל צורת האותיות). אורך הקורס הוא כחצי שנה.

סילבוס קורס סופר סתם:

 סילבוס קורס סופר סת”ם: הנושאמספר שיעורים
פרק אהקלף2
פרק בהשרטוט2
פרק גהדיו2
פרק דהסופר3
פרק הכתיבה לשמה2
פרק וכתיבת השם2
פרק זדרך הכתיבה1
פרק חאותיות חוץ לשורה1
פרק טהקפת גויל2
פרק ידין ‘כסדרן’2
פרק יאפיסוקים באותיות1
פרק יבחק תוכות2
פרק יגשאלת תינוק1
פרק ידהתגין1
פרק טופרשה פתוחה וסתומה2
פרק טזהגהה1
סה”כ שיעורים הלכתיים27
הכנת הקולמוס לכתיבה1
אחיזת הקולמוס ומנח הכתיבה1
תרגולת כתיבה נכונה בקולמוס1
צורת האותיות3
מחיקה וגירוד בצורה נכונה1
נספחים (גלגול מזוזה, תפירת מגילה וכו’)1
סה”כ שיעורים מעשיים8

דגשים לקורס סופר סתם:

קורס סופר סתם במכון יגדיל תורה בנוי על פי הספר יריעות שלמה חלק א של הרב שלמה מועלם שליט”א ראש מכון יד רפאל שע”י ישיבת כסא רחמים, ומטבע הדברים הקורס מכין את הלומדים למבחן במכון הנ”ל להסמכה לסופר סת”ם הן ברמה המעשית והן ברמה הלימודית. להוי ידוע שלימוד הקורס עצמו אינו נותן שום הסמכה ללומדים אלא אם כן יבחנו ויקבלו תעודה המעידה על הסמכתם!

בכדי לקבוע מבחן יש ליצור קשר עם המכון באופן פרטי. מספר הטלפון של המכון הוא 03-5747316. שעות פעילות המכון וזמינות בין השעות 13:00-14:00 בכל יום למעט יום חמישי.

לעיל הלו”ז של הקורס עם חלוקה לפי נושאים. בכל שבוע ינתן שיעור אחד הלכתי, כך שרוב הנושאים יחולקו למספר שיעורים על פי המפורט בטבלה.

בנוסף, פעם בכמה שבועות ינתן שיעור אחד מעשי על פי המפורט בטבלה. מטרת השיעורים המעשיים היא שבין שיעור לשיעור יתורגל החומר הנלמד כדי לרכוש את הידע הנדרש ברמה גבוהה.

Shopping Cart