הלכות שבת

קורס הלכות שבת

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
550
הירשמו לקורס זה

הקורס כולל סרטוני וידאו מונגשים וברורים חוברות לימוד שלאחר שמיעת הסרטון פשוטות וברורות להבנה.

שאלות ממבחני הרבנות ופתרונות. בניית תוכנית וסיוע בהליך הרישום לבחינה ברבנות.

נושאים:

שח, שט עד רעט, שיח, שיט, שכ -שכב, שיג שיד, שטו שטז שיז, שלז שלט, שז שכה שמ
שכח שכט, של שלא, רנג עד רנט