קורס הלכות נידה

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
500

הקורס כולל סרטוני וידאו מונגשים וברורים חוברות לימוד שלאחר שמיעת הסרטון פשוטות וברורות להבנה.

ליווי אישי ומענה לשאלות

שאלות ממבחני הרבנות ופתרונות. בניית תוכנית וסיוע בהליך הרישום לבחינה ברבנות.

נושאים:

סימנים יו”ד קפג-ר