קורס
סופר
סת"ם

קורס סופר סת"ם

קורס מהבית בזמן שלך

תוכנית לימודים מפורטת קורס סופר סת"ם:

 

הנושא

מספר שיעורים

פרק א

הקלף

2

פרק ב

השרטוט

2

פרק ג

הדיו

2

פרק ד

הסופר

3

פרק ה

כתיבה לשמה

2

פרק ו

כתיבת השם

2

פרק ז

דרך הכתיבה

1

פרק ח

אותיות חוץ לשורה

1

פרק ט

הקפת גויל

2

פרק י

דין ‘כסדרן’

2

פרק יא

פיסוקים באותיות

1

פרק יב

חק תוכות

2

פרק יג

שאלת תינוק

1

פרק יד

התגין

1

פרק טו

פרשה פתוחה וסתומה

2

פרק טז

הגהה

1

סה”כ שיעורים הלכתיים

27

הכנת הקולמוס לכתיבה

1

אחיזת הקולמוס ומנח הכתיבה

1

תרגולת כתיבה נכונה בקולמוס

1

צורת האותיות

3

מחיקה וגירוד בצורה נכונה

1

נספחים (גלגול מזוזה, תפירת מגילה וכו’)

1

סה”כ שיעורים מעשיים

8

 

 

 

משך הזמן: כחצי שנה.

בחינות:

אי”ה בקורס שלפנינו נעבור על כל הלכות סת”ם הן בפן ההלכתי והן בפן המעשי (כולל צורת האותיות). אורך הקורס הוא כחצי שנה.

הקורס בנוי על פי הספר יריעות שלמה חלק א של הרב שלמה מועלם שליט”א ראש מכון יד רפאל שע”י ישיבת כסא רחמים, ומטבע הדברים הקורס מכין את הלומדים למבחן במכון הנ”ל להסמכה לסופר סת”ם. להוי ידוע שלימוד הקורס עצמו אינו נותן שום הסמכה ללומדים אלא אם כן יבחנו ויקבלו תעודה המעידה על הסמכתם!

בכדי לקבוע מבחן יש ליצור קשר עם המכון באופן פרטי. מספר הטלפון של המכון הוא 03-5747316. שעות פעילות המכון וזמינות בין השעות 13:00-14:00 בכל יום למעט יום חמישי.

לעיל הלו”ז של הקורס עם חלוקה לפי נושאים. בכל שבוע ינתן שיעור אחד הלכתי, כך שרוב הנושאים יחולקו למספר שיעורים על פי המפורט בטבלה.

בנוסף, פעם בכמה שבועות ינתן שיעור אחד מעשי על פי המפורט בטבלה. מטרת השיעורים המעשיים היא שבין שיעור לשיעור יתורגל החומר הנלמד כדי לרכוש את הידע הנדרש ברמה גבוהה.

משך זמן התוכנית:

המלצה שלנו ללמוד כחצי שנה.

בחינות

הקורס נותן הכשרה למבחן מטעם יריעות שלמה

בחינות רבנות

תעודות והסמכה:

לאחר בחינה ביריעות שלמה תעודה מטעם מכון יד רפאל ומטעם מכון יגדיל תורה

קורס סופר סת"ם

קורס סופר סת"ם

תוכנית מליאה: סרטוני וידאו מונגשים, מצגות וחומרים, וליווי אישי ב850 ש"ח בלבד.
בתוספת של 500 ש"ח תוכל גם לקבל ערכה מליאה לכתיבת מגילת אסתר
כך שבסוף הקורס תוכל לכסות את כל העלות של הקורס +רווח.

Shopping Cart