קורס מדריכי חתנים

קורס מדריכי חתנים

קורס מהבית בזמן שלך

תוכנית לימודים מפורטת קורס מדריכי חתנים:

הדרכת חתנים לקראת נישואיהם היא שליחות, וזכות עצומה.
הדרכה איכותית ומקצועית יכולה לסייע רבות לחתן להיכנס לנישואיו בביטחון ובשמחה, לייסד בצורה נכונה וישרה את תשתיות ביתו החדש, ולהיות מצויד בידע ובכלים שיסייעו בעדו להתנהל בצורה טובה וישרה יותר בקיום ההלכה, בזוגיות, באישות, בילודה, בקשרים מול ההורים והמשפחות, ועוד.
בכך זוכה אתה כמדריך החתנים להיות שותף בלידתם ויצירתם של בתים חדשים ונאמנים בישראל, ובהעמדת דורות ישרים ומבורכים בע”ה.
אך לצד הזכות הגדולה, ישנו במקצוע זה אחריות גדולה. כשם שהדרכה מקצועית ואיכותית יכולה לסייע ביד החתן, כך הדרכה על ידי מי שאין בידיו את הכישורים ואת הכלים המתאימים לכך, עלולה לפגוע בו. הדרכה לקויה או חסרה עלולה לגרום להשלכות שליליות, עד כדי פגיעה משמעותית בבני הזוג ובהשראת השכינה שביניהם. כמובן שאין בידנו אלא לעשות את מיטב ההשתדלות לתת לחתן את הכלים והידע הנצרכים להקמת ביתו בקדושה ובשמחה, ועיקר האחריות מוטלת על כתפי החתן, אך מחובתנו שלא לעשות את מלאכת ה’ רמיה ו”שלא לקצר במקום שאמרו להאריך”.
לשם כך הוחלט לייסד קורס זה של הכשרת מדריכי חתנים.
מטרת הקורס היא להצמיח מדריכי חתנים, המוכשרים ורוצים להעניק לחתנים הדרכה מפורטת, מסודרת בהירה ומעשית בשלל התחומים החשובים: טהרת המשפחה, יום החופה, זוגיות, אישות, ענייני הריון ולידה, ועוד.
לצד המקצועיות, בקורס זה ניתן דגש מיוחד על הסדר, הבהירות והמעשיות של הנלמד, כך שהמדריך שיסיים את הקורס יחזיק בידיו ארגז כלים רחב ומקצועי, כשהוא מכיר היטב את מקומו ופעולתו של כל כלי, ונכון להשתמש בו בצורה ובמידה הנכונה.
הקורס עוסק בנושאים הנ”ל בצורה מפורטת ויסודית, תוך הענקת רקע חיוני למדריך על חשיבותם ומשמעותם של חלקי ההדרכה השונים עבור החתן.
בנושאים ההלכתיים, הוחלט לאחר חשיבה לא לכלול פירוט מלא של כלל ההלכות, על מנת שלא להלאות לחינם את הבקי בהם. כתנאי קבלה לקורס הוכן מבחן כניסה שנועד לוודא כי המבקש להדריך בקי בהלכות טהרת המשפחה ברמת ההלכה למעשה במידה סבירה. הקורס עצמו כולל נקודות שיש בהן חידוש ועזר עבור המדריך: הכרה של מקורות ויסודות הנושאים, הדגמה לאופן לימוד מתוך המקורות (מתאים רק לחלק מן החתנים). בנוסף נעשה פירוט של ההלכות בהלכות מעשיות מאוד, או בהלכות סבוכות מעט שיש המתבלבלים בהם, ויש תועלת בסיכום ובהגדרת הדברים.
כל לומד בקורס יקבל אוצר של כלי עזר מקוריים להדרכה, ובהם: קבצי PDF של כל המצגות (בהן מסוכמות בקצרה רוב הנקודות הנלמדות בקורס), סיכומים, דפי מקורות, תרשימי עזר ועוד.
הקורס מועבר בידי הרב שאול אלעזר שנלר שליט”א, מדריך חתנים ותיק ומנוסה ומכשיר מדריכי חתנים, מחבר הספר “קדושת הבית” לחתנים כלות וזוגות צעירים שיצא לאור בהוצאת “דברי שיר” וזכה לתגובות נלהבות, ור”מ בישיבת כרם ביבנה (שם הוא גם עומד בראש תכנית הדרכת החתנים).

נושא 1 – הקדמות ועקרונות יסוד בהדרכה

 • הצגת הקורס
 • עקרונות יסוד בהדרכת חתנים (צורך, מטרות, היקף רצוי, הדרישות מהמדריך, ועוד)
 • הדרכת החתנים – פרקטיקה כללית (סיכום עם החתן, עיתוי, מיקום, תשלום, הדרישות מהחתן, ועוד)
 • דרכי העברה – כללי “עשה” ו”אל תעשה”
 • הקדמות מומלצות להדרכה
 • ספרות רלוונטית

נושא 2 – המחזור הטבעי ומחזור הטהרה

 • הקדמה (החשיבות בעיסוק, סיכוי מול סיכון, הקדושה, אופן העיסוק)
 • סקירה מפורטת של מערכות הרביה ותפקידיהן, תהליך ההפריה, המחזור הטבעי, ונושאים מעשיים המתקשרים לזה
 • מה לומר לחתן
 • ההקבלה למחזור הטהרה

נושא 3 – “דם וכתמים” – ראשית מחזור הטהרה

 • הקדמה נושאים ההלכתים (מה נלמד בקורס, מה וכיצד לומר לחתן)
 • סקירה הלכתית –
 • התנאים לדין נדה דאורייתא
 • הרגשות
 • פרטי דיני כתמים
 • דיני בדיקות
 • עצות לשמירת הטהרה
 • בדיקת מראות – הלכות והנהגות
 • ועוד

נושא 4 – הרחקות ותקופת האירוסין

 • הקדמה לנושא (המורכבות, הקשיים, וההתמודדות עימם)
 • מקורות האיסור וחומרתו
 • “בשביל מה זה טוב?”
 • ההתנהלות הזוגית בתקופת ההרחקות
 • כללים ויסודות בהלכות הרחקות
 • הרחקות – סידור ופירוט הלכות והנהגות
 • ההתנהלות בתקופת האירוסין – הלכות והנהגות (כולל היבטים זוגיים)
 • אתגרי זוגיות נפוצים בתקופת האירוסין, ודרכי סיוע

נושא 5 – וסתות, פרישה, ובדיקות רמ”ת

 • סיכום מעשי מפורט בלשון קלה וברורה (ללימוד קודם)
 • תרגול מעשי של החלק ההלכתי
 • דגשים, הערות ועקרונות להדרכה בנושאים אלו
 • בדיקות רמ”ת – עיקרי הדינים, מה ללמד

נושא 6 – תהליך הטהרה

 • הכנת תרשימי עזר
 • הקדמה לחתן (החלקו של הבעל בתהליך, אופן השותפות)
 • מה ללמוד עם החתן
 • פולמוס השבעה נקיים
 • דיני “המתנת פולטת ש”ז”
 • הפסק הטהרה – הלכות, הנהגות ועצות (לכתחילה ובדיעבד)
 • שבעה נקיים – הלכות, הנהגות ועצות
 • יום הטבילה – הלכות, הנהגות ועצות

מצגת 7 – יום החופה

 • חשיבות העיסוק בנושא
 • דינים, הנהגות ועצות לתקופה שקודם לנישואין
 • חתונה צנועה – עקרון ומעשה
 • כיצד לנהוג בחילוקי דעות ומתיחויות
 • יום החופה (עד החופה) – דינים, הנהגות ועצות
 • סדר החופה וקידושין – הלכות, הנהגות ועצות
 • חדר ייחוד – הנהגות ועצות
 • דין חדר ייחוד לספרדים
 • אירוע החתונה והנסיעה הביתה – הנהגות ועצות
 • חופת נידה – היחס בהדרכה
 • הלכות שבעת המשתה ושנה ראשונה – מתי וכיצד ללמד

נושא 8 – זוגיות

 • הקדמה לנושא (מדוע ללמד, מתי ללמד)
 • תכנית יוז”ם
 • רשימת כתובות מקצועיות להפניה בנושאים שונים
 • עקרונות מפתח בזוגיות –
 • מה’ אשה לאיש
 • מהי אהבה
 • העבודה הזוגית – סוד הנישואין
 • העבודה הזוגית – תובנות ויסוד ועין טובה
 • הצורך בלמידה ובהתיעצות
 • תובנות יסוד בזוגיות –
 • הבדלים שכיחים בין גברים ונשים
 • שפות האהבה
 • יסוד הקשר – שיתוף רגשי על בסיס יומיומי
 • ‘נתינה מולידה אהבה’ – נתינה וקבלה באופן מקרב
 • חיובי הבעל כלפי אשתו
 • שנה ראשונה – זמן הבנין
 • כלי עבודה ועצות מעשיות
 • מחמאות
 • ביקורת
 • תקשורת
 • שותפות
 • התגברות על השחיקה – ‘שיטת הכוזרי’
 • פתרון קונפליקטים וקבלת החלטות
 • פערים אפשריים בין בני הזוג וההתמודדות עמם (נפשית ומעשית)
 • התמודדות עם חסרונות הזולת
 • התנהלות במקרה שנוצרה פגיעה
 • היגיינה

נושא 9 – ליל כלולות

 • עקרונות ההדרכה בנושא זה
 • מטרות ההדרכה בנושא זה
 • הקדמות לחתן (הקדושה, החשיבות, חלקי הלימוד, מטבעות הלשון)
 • דחיית בעילת המצוה מליל הכלולות – סקירת הטענות, מענה, ודרך מעשית
 • החלק הרעיוני –
 • חשיבותו (פירוט)
 • היחס לתכנים פסולים (נזקים, הנהגה, האם לשתף את האשה, כיצד לומר לחתן)
 • אופן העברת החלק המחשבתי
 • נקודות עיקריות ללמידה ולשיחה בחלק המחשבתי
 • החלק המעשי –
 • “הצעת הגשה”
 • חמש חששות נפוצים אצל כלות, ודרכי הנהגה לגביהם
 • הלכות, הנהגות ועצות מפורטות על סדר ליל הכלולות מראשיתו ועד סופו
 • כיצד לנהוג אחרי הבעיל”מ (וכיצד יודעים אם נאסרים)
 • כיצד נוודא שהזוג עבר את הבעיל”מ בהצלחה
 • פתרון הבעיות – עקרונות לשיחה בנושא
 • סוגי הבעיות הנפוצות, ודרכי המענה והפתרון
 • מה לומר לחתן מראש לגבי הבעיות

נושא 10 – אישות, משפחה וסיכום

 • אישות –
 • הקדמה למדריך (חשיבות העיסוק, מתי לעסוק, עקרונות לעיסוק בנושא)
 • רקע כללי, תובנות יסוד, ומענה לשאלות המרכזיות
 • חשיבות השמחה והסיפוק לשני הצדדים, וכיצד לנהוג כשלא מגיעים לשם
 • הדרך הרצויה בהוראת הנהגות הקדושה
 • פירוט ההלכות וההנהגות
 • הריון ולידה –
 • מדוע, מתי וכיצד להדריך
 • פירוט הידע בנושא (בנפרד)
 • תכנון משפחה –
 • כללי יסוד
 • סקירת ההקשרים ההלכתיים
 • מעלת וחשיבות הילודה
 • כללי אצבע במניעת הריון
 • שיקולים הלכתיים בדירוג ההלכתי של אמצעי המניעה
 • סקירה יסודית של אמצעי המניעה השונים: יעילות, אופן הפעולה, יתרונות וחסרונות, יחס הלכתי
 • סיכום ודירוג
 • מה לומר לחתן
 • תזמון הווסת לחתונה –
 • רקע והשלכה מעשית
 • סקירת הדרכים השונות
 • סיכום הקורס –
 • העברת התוכן לחתן (נושאים נדרשים, היקף פגישות מומלץ, אופן סידור הנושאים, מלמידה להדרכה, מה וכיצד לומר, כיצד לוודא שלא החסרתי)
 • אחריות המדריך בהדרכה ובכלל
 • רקע לקראת בחינת הסיכום

משך זמן התוכנית:

המלצה שלנו ללמוד בשלושה חודשים. אך בהחלט ניתן לבחור קצב משלך. 

בחינות

בסוף הקורס תתקיים בחינה מטעם המכון

בחינות רבנות

תעודות והסמכה:

קבלת תעודה מותנה בציון עובר (80%) 

לומדים מספרים קורס מדריכי חתנים:

מה אומרים על קורס הכשרת מדריכי חתנים:

קורס מדריכי חתנים ממליצים
ממליצים קורס מדריכי חתנים
קורס מדריכי חתנים

מתוך הסכמות של גדולי ישראל

הרב אביגדור נבנצל שליט"א

נוכחתי לדעת שכתב דברים גדולים, והביא מגדולי ישראל על הקדושה

הרב מאיר מזוז שליט"א

"ערוכה בכל בטוב טעם ודעת"

הרב אליהו איתן שליט"א

"ומוקיר את העמקתו בנושא הדרכת חתנים ועזרה לזוגות צעירים"

הרב שמואל אליהו שליט"א

"מתוך עבודתו המסורה בהדרכת החתנים"

לימודי רבנות תעודה

קורס מדריכי חתנים

תוכנית מליאה:
במבצע כל התוכנית כולל סרטוני וידאו מונגשים, מצגות וחומרים, וליווי אישי 130*10 ש”ח בלבד
ומתנה מאתנו לכל מצטרף ספר מתנה "קדושת הבית".

הרב שאול אלעזר שנלר שליט”א, עם יכולת הסבר נפלאה יתן לך את הכלים להיות מדריך חתנים מהמובילים בתחום, ידע פרקטי מעשי ומונגש והמקיף ביותר שקיים.

כל לומד בקורס יקבל גישה לכל תכני הקורס, בניהם המצגות שבהם מועבר השיעור, ויוכל להשתמש בהם בשלב הלימוד לרשום דגשים, וכן בשלב הלימוד.

אנו במכון מנסיון יודעים שלימוד ללא רב שנותן מענה לשאלות להעמקת ההבנה זה לא עובד, במכון אנו נותנים מענה מלא לאורך כל שעות היום בוואטאפ או במייל לכל שאלה של הלומדים שלנו מה שמיקל על הבנת החומר והתקדמות הלומד

בקורס ניתן להתקדם לפי קצב מוגדר, אמנם ניתן גם לראות את בקצב אישי ולסיימו מהר יותר.

בקהילה של הקורס, אנחנו מעדכנים על אירועים וכנסים שיתנו לך תמיד להיות מעודכנים בכל מה שמתחדש בתחום הדרכת חתנים

בסוף הקורס תתקיים בחינה, כל מי שלמד את תכני הקורס הבחינה לא תהווה בשבילו אתגר.

למי שעבר את המבחן.

ספר שחובה לכל מדריך חתנים, ספר שנותן מבט נפלא ונכון על כל ענייני החיבור בין איש לאישתו, מחבר הספר רב הקורס.

שיעור מלא במתנה

רוצה טעימה מהלימוד שלנו? הירשם וקבל במתנה שיעור מלימודי רבנות/מקצועות התורה לבחירה – להורדה: 

Shopping Cart