קורס עריכת ועימוד ספרי קודש

קורס עריכת ספרים

קורס מהבית בזמן שלך

תוכנית לימודים מפורטת קורס עריכת ספרי קודש:

תוכנית קורס עריכת ספרי קודש

משך זמן התוכנית:

קצב אישי 

בחינות

בסוף הקורס תתקיים בחינה מטעם המכון

בחינות רבנות

תעודות והסמכה:

קבלת תעודה מותנה בציון עובר (80%) 

לומדים מספרים:

קורס עריכת ספרים

קורס הלכות עריכת ספרים

תוכנית מליאה: סרטוני וידאו מונגשים, מצגות וחומרים, וליווי אישי במקום ב800 ש"ח
בלבד.

דברו אתנו, נשמע לשמוע מכם!

Shopping Cart