לימודי רבנות יורה יורה
מסלול 3 לימוד עצמאי

נושאי חובה - לתעודת יורה יורה ברבנות

Artboard 1_1

הלכות
נידה

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
קפג- ר
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה ושלושה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום.

הלכות
שבת

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
שח- שיא, שיח, רנג- רנט, שיט, שכ- שכב, שיג- שטז, שכח-שלא, שלז, שלט, שמ.
חוברת א’ מגיעה עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה
חוברת ב’ השלמה לשאר הסימנים מגיעה במייל
רמב- שמד.

המלצה שלנו ללמוד בשנה ושלושה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום.

.  

איסור
והיתר

קיים בכל 3 המסלולים

יורה דיעה
סט- עח,
פז- צז
צח- קיא
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בשנה ושלושה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

כל נושאי החובה

יורה יורה
לימודי רבנות

הנושאים הנלמדים בקרוס נידה, שבת ואיסור והיתר

המלצה שלנו ללמוד בשנה כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.  

ציון עובר בקורס, מזכה אותך בתעודה מטעם מכון, ציון עובר במבחני נידה נידה ושבת מזכה אותך בתעודת רב במשפחתו מטעם מכון יגדיל תורה.

בקניית החבילה - נושא הרחבה 1 במתנה!

נושאי הרחבה - 3 לבחירה

Artboard 1_1

ברכות
ותפילה

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

תפילה 

בית כנסת

ברכות

עשרה חודשים עד שנה

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.

אבלות

קיים בכל 3 המסלולים

הסימנים שנלמדים בעיון – התוכן שעליהם נבחנים:
יורה דיעה
סימני עיון:
שמ-שמז
שמח- שסח
שעה-שצב
שצג- תג
הספר מגיע עד הבית- סימנים שנלמדים בעיון שעליהם בעיקר המבחן יהיה

המלצה שלנו ללמוד בחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (65%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.

חופה וקידושין

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

אבן העזר: כ”ו, כ”ז, כ”ט, ל”ד, מ”ב, ס”א-ס”ו, קכ”ו (סעיפים א-ז).
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, חלקת מחוקק, בית שמואל, פתחי תשובה.

חושן משפט: ל”ג, ל”ד, מ”ב, מ”ד, מ”ט.
מפרשים: טור, בית יוסף, שו”ע, רמ”א, סמ”ע, ש”ך, פתחי תשובה.

המלצה שלנו ללמוד בחמישה חודשים כמו שזהו זמן הלימוד בממוצע בכוללים. 25 דקות ליום. אך בהחלט ניתן לבנות תוכנית אישית גם לקצב אישי ומהיר יותר.  

ציון עובר (60%) בששת מבחני הסמיכה מטעם הרבנות הראשית ותוכל לקבל תעודת הסמכה של יורה יורה ורב שכונה.

בקרוב

מקוואות

קיים במסלולים בייסיק ועצמאי

בקרוב

בקרוב

בקרוב

רוצה לטעום את התכנית?

שיעור ראשון מתנה - פשוט לנסות!

צעד קטן ועקבי יגשים לך חלום ענק בחיים!

לומד מהבית
בזמן שנוח לך

ניתן לשלב בין הסדרים,
במקביל לעבודה באון ליין
או בדיסק-און קי

הדרכה
צמודה

באמצעות ספרים,
סרטונים יומיים וייעוץ
במייל ובווטסאפ

מהיר
וממוקד

בקביעת עיתים של 25 דקות
ליום אתה בדרך להפוך לרב

תכנית יעדים
שבועית

מתאים גם לדחיינים או
כל אחד שלא יודע מאיפה
להתחיל

Shopping Cart

מתלבט מה מתאים לך ללמוד?
שיחת ייעוץ ללא עלות!

אתה הולך לפספס את
הזדמנות חייך להפוך לרב?

פשוט תנסה שיעור מתנה!