הסכמות של גדולי ישראל
מכון יגדיל תורה לימודי רבנות:

הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א

הסכמה הרב דוד יוסף

הרה"ג הרב מאיר מזוז שליט"א והרב זכריה טובי שליט"א ראש כולל כרם ביבנה ומחבר הבחינות ברבנות

הסכמת הרב מזוז והרב טובי

הרה"ג הרב זלמן נחמיה זצ"ל והרה"ג שלמה עמאר שליט"א

הרב זלמן נחמיה והרב שלמה עמאר

הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט"א

הרב יצחק יוסף

הרה"ג הרב אשר וייס שליט"א

הרה"ג הרב דוב ליאור שליט"א

הרב דוב ליאור

הרה"ג הרב יצחק רצאבי שליט"א

הרב יצחק רצאבי

הרה"ג הרב שמואל אליהו שליט"א

הרב שמואל אליהו

הסכמת ראשי ישיבת כרם ביבנה ונשיא הישיבה

הסכמת ראשי ישיבת כרם ביבנה ונשיא הישיבה
Shopping Cart