קורס מדריכי חתנים

קורס מדריכי חתנים

קורס מהבית בזמן שלך

תוכנית לימודים מפורטת קורס מדריכי חתנים:

קורס מדריכי חתנים תוכנית לימודים

משך זמן התוכנית:

המלצה שלנו ללמוד בשלושה חודשים. אך בהחלט ניתן לבחור קצב משלך. 

בחינות

בסוף הקורס תתקיים בחינה מטעם המכון

בחינות רבנות

תעודות והסמכה:

קבלת תעודה מותנה בציון עובר (80%) 

לומדים מספרים:

קורס מדריכי חתנים ממליצים

קורס מדריכי חתנים

תוכנית מליאה:
850 ש"ח
במבצע כל התוכנית כולל סרטוני וידאו מונגשים, מצגות וחומרים, וליווי אישי ב500 ש”ח בלבד.

דברו אתנו, נשמע לשמוע מכם!